Om Eva Enetjärn

Jag har många års erfarenhet av juridiskt arbete, såväl som advokat som domare, men jobbar numera endast som jurist. Jag sysslar med juridisk rådgivning och biträde i ekonomisk familjerätt. För mig är det viktigt att företräda ”den lilla” människan.

Bakgrund:

  • Född 1957 i Danderyd, Stockholm
  • Jur kand 1981 i Stockholm
  • Domartjänstgöring vid  under- och överrätt
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2012

Språk:

  • Engelska & franska med juridiskt biträde