Om Eva Enetjärn

Jag har många års erfarenhet av juridiskt arbete såväl som advokat som domare. Mina specialområden som advokat är, och har alltid varit, brottmål och familjerätt. För mig är det viktigt att företräda ”den lilla” människan. Jag förmedlar rättshjälp och rättsskydd.

Bakgrund:

  • Född 1957 i Danderyd, Stockholm
  • Jur kand 1981 i Stockholm
  • Domartjänstgöring vid  under- och överrätt
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2012

Språk:

  • Engelska & franska